Vi framelder ikke holddeltagere telefonisk. Dette skal ske online

Ligeledes fremmøder vi heller ikke holddeltager over telefonen – dette af respekt for først-til-mølle princippet

tilmelding / framelding
venteliste
senest fremmøde
Bøder

Tilmelding til hold kan ske 2 uger frem. Man kan ikke booke 2 hold i samme tidsrum på samme dag

Framelding til hold kan ske døgnet rundt, dog senest 2 timer før holdstart hvorefter der er mødepligt, og bødepålæg ved udeblivelse

Er du på venteliste 2 timer før holdstart, får du ikke en bøde hvis du ikke er fremmødt

Tag chancen og kom forbi centret 15 min før holdstart og fremmød dig til holdet. 10 min før holdstart kan du være heldig at have fået en plads på holdet, hvis der er en tilmeldt deltager der ikke er fremmødt sig. Systemet kører efter først-til-mølle princippet. Spørg receptionisten 10 min inden holdstartom du har fået en plads – instruktøren kan ikke oplyse dig om dette

Du skal senest fremmøde dig 10 min før holdstart for at undgå at få en bøde. Hvis du ikke er fremmødt 10 min inden holdstart risikerer du at et andet medlem får din plads, og dermed får du en bøde, da du ikke længere kan fremmøde dig

Vores bøder for ikke at fremmøde sig til tilmeldte hold er 25,- pr. hold.