Apollo Charger

  • 2 x træning pr. uge på lukket hold
  • Personlig kostvejledning
  • Coaching sessioner - fælles og individuelt
  • Afspændende massage eller EFT behandling
2 gange

træning pr. uge på mindre lukket hold