Apollo Charger

  • 3 x træning pr. uge på lukket hold
  • Personlig kostvejledning
  • Coaching sessioner - fælles og individuelt
3 gange

træning pr. uge på mindre lukket hold