Ladies Club Advance.

max 8 deltagere på holdet

6 ugers

forløb.