Ladies Club Advance.

max 8 deltagere på holdet

12 ugers

forløb.